รถยนต์

การประหยัดน้ำมัน

เหตุใดรถยนต์ยุคใหม่จึงเน้นเรื่องอากาศพลศาสตร์ ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับ การประหยัดน้ำมัน และระยะทางในการล่องเรือ

การประหยัดน้ำมัน ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์แล […]

Read More