ต่อใบขับขี่ไม่ต้องรีบ ขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการแล้ว

ต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ ขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการถึง 6 โมงเย็น และทุกวันเสาร์

กรมการขนส่งทางบก ขานรับมาตรการเปิดประเทศ ขยายเวลาให้บริการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการถึง 6 โมงเย็น
พร้อมเปิดให้บริการในวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ช่วงที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้มีการจำกัดจำนวนของผู้ที่
เข้ารับบริการทั้งทำใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่ หรือในส่วนงานอื่น ๆ ตามมาตรการ Social Distancing ทำให้สามารถ
รองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น และส่งผลให้มีการจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน
DLT Smart Queue เป็นจำนวนมาก จนเกิดความล่าช้าในการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการ เริ่มเปิดประเทศ รวมถึงประกาศให้ COVID-19 เป็น
โรคประจำถิ่น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการด้านใบขับขี่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับ
ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบขับขี่ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-30 กันยายน 2565 นอกจากนี้
ยังได้เตรียมเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565
เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ต่ออายุใบขับขี่นอกเวลาราชการ ได้ที่ไหนบ้าง ?

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่นอกเวลาราชการนั้น จะเปิดดำเนินการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน
5 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่

ภาคกลาง

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • พระนครศรีอยุธยา
 • สมุทรสาคร
 • สุพรรณบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ลพบุรี
 • สระบุรี
 • นครปฐม

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • กำแพงเพชร
 • นครสวรรค์
 • พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ขอนแก่น
 • นครราชสีมา
 • อุบลราชธานี
 • บุรีรัมย์
 • สุรินทร์
 • อุดรธานี
 • มหาสารคาม
 • ชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • ปราจีนบุรี
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี
 • ภูเก็ต
 • สงขลา
 • นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี 

 • ราชบุรี
 • เพชรบุรี

ต่ออายุใบขับขี่นอกเวลาราชการ ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับบริการต่ออายุใบขับขี่สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ส่วนผู้ที่จองคิว
ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่
10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบขับขี่นอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน
DLT Smart Queue เลือกเข้ารับบริการนอกเวลาทำการ ได้เช่นเดียวกัน

ต่อใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • หลักฐานการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ การปรับแผนให้บริการของกรมการขนส่งทางบกที่ขยายเวลาให้บริการจนถึง 6 โมงเย็น และให้บริการในทุกวันเสาร์
ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องต่ออายุใบขับขับขี่
ให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าเป็นเวลานาน

Porsche 911 GT3

Porsche 911 GT3 2023 คือรถสปอร์ต Nirvana

Porsche 911 GT3 เป็นรถสปอร์ตที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ร […]

Read More
Mazda CX-90 PHEV 2024

Mazda CX-90 PHEV 2024 รีวิว ที่รอมาตลอดทั้งปีมาถึง

Mazda CX-90 PHEV 2024 เป็นเวลาหลายปีที่ฉันมีนิสัยของ Ma […]

Read More
เอ็น เพอร์ฟอร์แมนซ์

เอ็น เพอร์ฟอร์แมนซ์ คืออะไร เกณฑ์มาตรฐาน Hyundai Ioniq 5 N Sports EV

เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว คำว่า &#82 […]

Read More