อี๋! เครื่องครัวไม้ เสี่ยงเป็นแหล่งสะสม เชื้อรา-เชื้อโรค

ระวัง! เครื่องครัวไม้สกปรก เสี่ยงสะสมเชื้อราเชื้อโรค

เครื่องครัวไม้สกปรกเสี่ยงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเชื้อโรค แนะนำให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ และเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน หรือร้านอาหาร บางประเภทมีวัสดุ
ที่ทำมาจากไม้เป็นหลัก เช่น เขียง ครก ตะเกียบ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสสัมผัสกับอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกและเปียกชื้น เช่น
เนื้อหมูดิบ อาจทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซินที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ จึงต้องหมั่นทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และเก็บรักษา
อย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยการล้างเครื่องครัวไม้ด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ทั้งก่อนและหลังการใช้งานให้สะอาด หากเป็นเครื่องครัวไม้ที่ใช้กับ
เนื้อสัตว์ต้องล้างขจัดคราบไขมันด้วยน้ำยาล้างจาน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรใช้ผ้าสกปรกเช็ดเพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค
ในอาหาร จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งสนิท หลีกเลี่ยงการเก็บเครื่องครัวไม้ในที่อับชื้น เพื่อไม่ให้มีความชื้นสะสม

สำหรับในส่วนของตะเกียบไม้ ผู้บริโภคบางคนอาจรู้สึกเสียดายและนำกลับมาใช้ใหม่

โดยคิดว่าล้างทำความสะอาดก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงตะเกียบที่ทำมาจากไม้ หากเก็บไม่ถูกสุขลักษณะ เก็บในที่ชื้นก็จะเสี่ยงต่อการ
เกิดเชื้อรา เมื่อนำมาใช้คีบอาหาร อาจทำให้ปนเปื้อนได้ ดังนั้น ผู้ปรุงประกอบอาหารและผู้บริโภคต้องให้ความสำคัญในเรื่องการ
ทำความสะอาด หรือการเก็บรักษาเครื่องครัวไม้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และเชื้อโรคตามมา โดยควรเลือกใช้ตะเกียบที่ไม่ทาสี
หรือเคลือบแลคเกอร์ด้วย

อาการปวดท้อง สาเหตุ และวิธีการรักษา

อาการปวดท้อง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย อาจเ […]

Read More
ปัญหาฟันผุ สาเหตุ อาการ และการรักษา

ปัญหาฟันผุ สาเหตุ อาการ และการรักษา

ปัญหาฟันผุ เป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยที่สุดในโลก โ […]

Read More
อาการปวดหลัง สาเหตุ และวิธีการรักษา

อาการปวดหลัง สาเหตุ และวิธีการรักษา

อาการปวดหลัง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย โดยเ […]

Read More