อาหารที่เหมาะสม (7 CARES)

อาหารที่เหมาะสม (7 CARES)

อาหารที่เหมาะสม (7 CARES)
การให้อาหารที่ถูกต้องในสัตว์เลี้ยงควรให้เหมาะสมตามช่วงอายุสายพันธุ์ รวมถึง ภาวะบางอย่าง เช่น การตั้งครรภ์ การทำหมัน

การเลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงต้องดูในเรื่อง
สัตว์เลี้ยงอยู่ในช่วงอายุเท่าไร สภาพร่างกายเป็นอย่างไรร่วมถึงกิจกรรมในแต่ละวันอาหารที่เหมาะสม (7 CARES)
ปริมาณอาหารต้องระเมินร่วมกับคะแนนร่างกาย(Body Condition) สภาพของผิวหนังและอุจจาระ
วิธีการให้อาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณอาหาร จำนวนมื้อ สถานที่ให้อาหาร เหล่านี้ ล้วนมีผลกับภาวะโภชนาการในสัตว์เลี้ยง

ขอบคุณแหล่งที่มา  : thonglorpet.com


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : mydeedees.com

ทาสแมวต้องรู้ ตัดขนแมวจำเป็นหรือไม่

ทาสแมวต้องรู้ ตัดขนแมวจำเป็นหรือไม่ ทำอย่างไร ไม่ให้แมว […]

Read More

5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้แบบง่ายๆ

5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้แบบง่ายๆ ทุกค […]

Read More

วิธีลดปัญหาขนสัตว์ในบ้าน ควบคุมอย่างไร

วิธีลดปัญหาขนสัตว์ในบ้าน ควบคุมอย่างไรไม่ให้เหนื่อยทำคว […]

Read More