ที่เที่ยวบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เยือน ปราสาทหินพนมรุ้ง อารยธรรมขอมโบราณ

ที่เที่ยวบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เยือน ปราสาทหินพนมรุ้ง อารยธรรมขอมโบราณ

ที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัด บุรีรัมย์ ที่ไม่ว่าใครไปเยือนก็ต้องนึกถึง และยังเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกด้วย นั่นก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง นั่นเองค่ะ นอกจากความสวยงาม เก่าแก่ของที่นี่ น่าอัศจรรยย์ใมากๆ เพราะในทุกๆ ปี จะมีช่วงวันที่พระอาทิตย์ขึ้น ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บานพอดี เป็นภาพที่งดงาม น่าประทับใจ จนครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้เลยทีเดียว

 

ที่เที่ยวบุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทขอมโบราณ หลายร้อยปี

ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณบนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วค่ะ บริเวณที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งอาจเคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถานพื้นถิ่นมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นเป็นปราสาท

 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ซึ่งสันนิษฐานว่าก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 ทำให้มีความงดงามในด้านของสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณค่ะ ต้องบอกว่าถ้าเดินชมไป ฟังเรื่องราวของสถานที่ไป ภายในวันเดียวเที่ยวไม่ทั่วจริงๆ ค่ะ เพราะมีประวัติและเรื่องราวน่าสนใจมากมายจริงๆ

 

หากใครได้ไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ เราแนะให้ลองไปเดินเที่ยวชมกันนะคะ เพราะด้วยเนื้อที่ที่กว้างขวาง และมีสิ่งสวยงามในอดีตที่ยังคงอยู่ให้เราชม พร้อมกับประติมากรรมชื่อดัง หนึ่งเดียวในโลกอย่าง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ อีกด้วย

 

ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์จะลอดผ่านประตูทั้ง 15 บานพอดีที่ปราสาทหินพนมรุ้งนั้น จะเกิดทุกๆ ปี ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 5-7 มีนาคม, 3-5 เมษายน, 8-10 กันยายน และ 5-7 ตุลาคม ค่ะ ทำให้เกิด งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ที่จัดขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วยค่ะ โดยมีความเชื่อกันว่า การรับแสงอาทิตย์ที่พาดผ่านศิวลึงค์ซึ่งตั้งอยู่กลางปราสาท เป็นการเสริมพลังชีวิต และความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 

ประวัติปราสาทพนมรุ้ง

ที่เที่ยวบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เยือน ปราสาทหินพนมรุ้ง อารยธรรมขอมโบราณ

 

ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเป็นโบสถ์พราหมณ์ใน ศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งนับถือ พระศิวะ เป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือน เขาไกรลาส ที่ประทับของพระศิวะนั่นเองค่ะ โดยสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17

ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้หันมานับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้ จึงได้รับการดัดแปลงเป็น วัดมหายาน

ชื่อ “ปราสาทพนมรุ้ง” เป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้ คำว่า “พนมรุ้ง” ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก ที่พบที่ปราสาทแห่งนี้จารึกพนมรุ้ง หลักที่ 2 หลักที่ 4 และ K10900 จารึกว่า พนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถาน ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีที่ดิน หมู่บ้าน เมือง ปราสาทแห่งนี้รู้จักกันครั้งแรก ตามที่มีเอกสารที่มีการกล่าวถึงคือ บันทึก ของ Etienne Aymonier ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2428 ตีพิมพ์เป็นบทความใน พ.ศ.2445

 

 

ปี พ.ศ.2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จมาที่ ปราสาทพนมรุ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสานและเสด็จอีกครั้งในปี พ.ศ.2472 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และปี พ.ศ.2503-2504 ได้ดำเนินการสำรวจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้ง

ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้เริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis คือ การนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่างเดิม) เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2531 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ค่ะ

 

 

การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางได้ 2 เส้นทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ค่ะ

เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 (บุรีรัมย์-นางรอง) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว-อุบลราชธานี) ไปจนถึงหมู่บ้านตะโก ประมาณ 14 กิโลเมตร แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2117 ผ่านบ้านตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติอีกประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยาน

 

เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (บุรีรัมย์-ประโคนชัย) ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร ถึงตัวอำเภอประโคนชัย จะเห็นทางแยกที่จะไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 21 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2075 และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2117 ก็จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งค่ะ
เดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารจากขนส่งบุรีรัมย์

ขึ้นรถโดยสารสายบุรีรัมย์-จันทบุรี พอถึงที่หมู่บ้านตะโก แล้วลงจากรถ จากนั้นจะมีรถสองแถววิ่งไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือสะดวกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้ค่ะ
รถประจำทาง

รถโดยสารจากกรุงเทพฯ – เขาพนมรุ้ง ลงที่เชิงเขาแล้วต่อรถสองแถวขึ้นปราสาท
รถสายบุรีรัมย์ – นางรอง ลงสถานีนางรองแล้วต่อรถสองแถว

ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
พิกัด : https://g.page/Panomrung?share
เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท / สำหรับรถยนต์ 50 บาท
โทร : 0-4466-6251
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Ensemble.of.Phanom.Rung

ขอบคุณแหล่งที่มา : entertainment.trueid.net

 


ติดตามข่าวสารได้ที่ mydeedees.com

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ เขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ 360 องศา กางเต็นท์ นอนชิล วิวสุดอลังการ

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ เขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ […]

Read More

ที่เที่ยวปิดเทอม ไดโนเสาร์ Amazing Dinosaur เขาค้อ เพชรบูรณ์ ที่เที่ยวสำหรับเด็กๆ สนุกยกบ้าน!

ที่เที่ยวปิดเทอม ไดโนเสาร์ Amazing Dinosaur เขาค้อ เพช […]

Read More

สะพานห้วยตอง ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ถ่ายรูปเช็คอิน กับ สะพานสองภาค กลางหุบเขา

สะพานห้วยตอง ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ถ่ายรูปเช็คอิน กับ สะพ […]

Read More