กิ้งก่าคาร์เมลเลียน สัตว์เลื้อยคลานสุดอัศจรรย์

กิ้งก่าคาร์เมลเลียน เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยม พวกมันเป็นสัตว์ที่เชื่องและสามารถเลี้ยงได้ง่ายต้องการอาหารและน้ำสะอาดเป็นประจำ พวกมันยังต้องการที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม พวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกมันเป็นสัตว์ที่สวยงามและสามารถเลี้ยงได้ง่ายบทความนี้เราพาไปรู้จักถิ่นกำเนิดของกิ้งก่าคาร์เมลเลียนและการดูแลกิ้งก่าขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่ชื่นชอบและมือใหม่หัดเลี้ยง

กิ้งก่าคาร์เมลเลียน สัตว์เลื้อยคลานสุดอัศจรรย์

ถิ่นกำเนิดของกิ้งก่าคาร์เมลเลียน

กิ้งก่าคาร์เมลเลียน (Chamaeleo calyptratus) เป็นกิ้งก่าที่พบได้ในประเทศเยเมนและซาอุดีอาระเบีย พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง โดยมักพบในพื้นที่ที่มีต้นไม้และพุ่มไม้หนาแน่น พวกมันเป็นสัตว์กินแมลง โดยกินแมลงต่างๆ เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน และแมลงวัน

กิ้งก่าคาร์เมลเลียนมีสีสันที่สวยงาม โดยตัวผู้จะมีสีเขียวหรือน้ำเงินสดใส ขณะที่ตัวเมียจะมีสีน้ำตาลหรือเทา พวกมันมีลำตัวที่ยาวและหางที่ยาวกว่าลำตัว มีนิ้วเท้าที่ยาวและเหนียว ซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถเกาะติดกับกิ่งไม้และพื้นผิวอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

ลักษณะทั่วไปของกิ้งก่าคาร์เมลเลียน

กิ้งก่าคาร์เมลเลียนมีลำตัวที่ยาวประมาณ 18-24 นิ้ว และมีน้ำหนักประมาณ 80-120 กรัม ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียและมีสีสันที่สดใสกว่า พวกมันมีหัวที่ใหญ่และมีตาโตที่สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง ลิ้นของพวกมันยาวประมาณ 2 เท่าของลำตัวและใช้ในการจับเหยื่อ

กิ้งก่าคาร์เมลเลียนมีสีสันที่หลากหลายตั้งแต่สีเขียวไปจนถึงสีน้ำตาล พวกมันสามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อพรางตัวจากศัตรูหรือเพื่อแสดงอารมณ์ สีที่พบบ่อยที่สุดของพวกมัน ได้แก่ สีเขียว, สีน้ำตาล, สีเทา, และสีดำ

พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อและกินอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น แมลง, จิ้งหรีด, หนอน, และหนู พวกมันเป็นนักล่าที่ว่องไวและสามารถจับเหยื่อได้อย่างแม่นยำ

กิ้งก่าคาร์เมลเลียนเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวและไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง พวกมันมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 5-10 ปี

การดูแลกิ้งก่าคาร์เมลเลียน

1.การให้อาหาร  พวกมันกินอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น แมลง, จิ้งหรีด, หนอน, และหนู ควรให้อาหารพวกมันวันละ 1-2 ครั้ง

2.การให้น้ำ ต้องการน้ำสะอาดตลอดเวลา ควรมีภาชนะใส่น้ำไว้ในกรงของพวกมัน

3.การควบคุมอุณหภูมิ  ชอบอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ควรใช้หลอดไฟหรือแผ่นความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิในกรงของพวกมัน

4.การควบคุมความชื้น  พวกมันชอบความชื้นประมาณ 50-60% ควรใช้เครื่องพ่นละอองน้ำหรือวางภาชนะใส่น้ำไว้ในกรงของพวกมัน

การป้องกันโรคในกิ้งก่าคาร์เมลเลียน

  • การให้อาหารที่เหมาะสม กิ้งก่าคาร์เมลเลียนเป็นสัตว์กินแมลง ดังนั้นควรให้อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น จิ้งหรีด หนอนนก หนอนไหม เป็นต้น นอกจากนี้ควรให้อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงเพื่อเสริมสร้างกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน
  • การให้น้ำที่สะอาด  ควรให้น้ำสะอาดแก่กิ้งก่าทุกวัน และควรเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค
  • การรักษาความสะอาด ควรทำความสะอาดกรงของพวกมันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และควรล้างกรงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกเดือนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค
  • การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  กิ้งก่าคาร์เมลเลียนชอบอากาศที่อบอุ่นและมีความชื้นสูง ดังนั้นควรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในกรงให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดโรค
  • การพาไปตรวจสุขภาพ ควรพากิ้งก่าคาร์เมลเลียนไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อตรวจหาโรคในระยะเริ่มแรกและรักษาได้ทันท่วงที

การเพาะพันธุ์กิ้งก่าคาร์เมลเลียน

กิ้งก่าคาร์เมลเลียนสามารถเพาะพันธุ์ได้ในที่เลี้ยง พวกมันจะเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 1-2 ปี ตัวผู้จะเกี้ยวพาราสีตัวเมียโดยการพองตัวและเปลี่ยนสี ตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 20-30 ฟองในโพรงดิน ไข่จะฟักออกเป็นตัวหลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 เดือน

เมื่อไข่ฟักออกมา ลูกกิ้งก่าจะเริ่มกินอาหารได้เองในทันที อาหารของลูกกิ้งก่าจะคล้ายกับอาหารของกิ้งก่าคาร์เมลเลียนตัวเต็มวัย แต่ควรให้ในปริมาณที่น้อยกว่า ลูกกิ้งก่าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและจะสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1 ปี

การเพาะพันธุ์กิ้งก่าคาร์เมลเลียนไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของกิ้งก่าคาร์เมลเลียนเป็นอย่างดี หากผู้ที่สนใจสามารถทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็จะสามารถเพาะพันธุ์กิ้งก่าคาร์เมลเลียนได้สำเร็จ

บทสรุป

กิ้งก่าคาร์เมลเลียน (Chamaeleo calyptratus) เป็นกิ้งก่าที่พบได้ในประเทศเยเมนและซาอุดีอาระเบีย พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง โดยมักพบในพื้นที่ที่มีต้นไม้และพุ่มไม้หนาแน่น กิ้งก่าคาร์เมลเลียนเป็นสัตว์กินแมลง โดยกินแมลงต่างๆ เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน และแมลงวัน

กิ้งก่าคาร์เมลเลียนมีสีสันที่สวยงาม โดยตัวผู้จะมีสีเขียวหรือน้ำเงินสดใส ขณะที่ตัวเมียจะมีสีน้ำตาลหรือเทา พวกมันมีลำตัวที่ยาวและหางที่ยาวกว่าลำตัว พวกมันมีนิ้วเท้าที่ยาวและเหนียว ซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถเกาะติดกับกิ่งไม้และพื้นผิวอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก 

  • th.wikipedia.org

ขอบคุณแหล่งที่มารูปภาพ 

  • www.blockdit.com 
  • www.petcitiz.info

ติดตามสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่  mydeedees.com

กระต่ายฮอลแลนด์ลอป สัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่น่ารัก

กระต่ายฮอลแลนด์ลอป เป็นสายพันธุ์กระต่ายขนาดเล็กที่มีถิ่ […]

Read More
ปลากัดหม้อ ปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย

ปลากัดหม้อ ปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย

ปลากัดหม้อ (Betta splendens) เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความ […]

Read More
เต่าญี่ปุ่น สัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วยอดนิยม

เต่าญี่ปุ่น สัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วยอดนิยม

เต่าญี่ปุ่น (Japanese Turtle) เป็นเต่าที่มีขนาดเล็ก มีถ […]

Read More