การตรวจสุขภาพในสุนัขและแมว

การตรวจสุขภาพในสุนัขและแมว

การตรวจสุขภาพในสุนัขและแมว
มอบ…ความรักให้สัตว์เลี้ยงของคุณ โดยการส่งเสริม ให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี นำมาซึ่งความสุขของคุณและ ครอบครัว บางครั้งสัตว์เลี้ยงของคุณ ไม่อาจบอกคุณได้ว่า เขามีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นและเมื่อคุณพบว่าป่วยก็ สายเกินไป และไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่นโรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคพยาธิหนอนหัวใจระยะสุดท้าย และโรคหัวใจ ล้มเหลว เป็นต้น

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตระหนักถึงความรักและ ห่วงใยที่คุณมีต่อเขา จึงจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้น เพื่อมั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณไม่มี โรคร้ายแอบแฝงอยู่ และหากมีอาจทำการรักษาได้ทันท่วงที โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จัดขึ้นเพื่อคำนึงถึงความเหมาะสม ของสัตว์เลี้ยงในแต่ละช่วงอายุ เป็นสำคัญ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่แนะนำในสัตว์เลี้ยงแต่ละช่วงอายุ (โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสุนัข แต่ละตัว)

โปรแกรมตรวจพื้นฐานสำหรับสุนัข

โปรแกรมตรวจพื้นฐาน (สำหรับสุนัข อายุ ไม่เกิน 5 ปี ) ราคา 1,995 บาท

ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสัตวแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจหาระดับโปรตีนในเลือด
ตรวจปัสสาวะ
** ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมสำหรับสุนัข (สำหรับ สุนัข 5 ปีขึ้นไป) ราคา 3,995 บาท

ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสัตวแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
ตรวจพยาธิเม็ดเลือดด้วยชุดทดสอบ
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจระดับโปรตีนในเลือด
ตรวจวัดระดับ เอนไซม์อะไมเลส (Amylase )
ตรวจวัดระดับ อิเลคโทรไลต์ในเลือด (โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม)
ตรวจวัดระดับ บิลลิรูบินในเลือด
ตรวจปัสสาวะ
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
* กรุณางดอาหารสุนัขของท่านก่อนทำการตรวจ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ต้องงดน้ำ

** ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

การตรวจสุขภาพในสุนัขและแมว

โปรแกรมตรวจพื้นฐานสำหรับแมว

โปรแกรมตรวจพื้นฐาน (สำหรับแมว อายุไม่เกิน 5 ปี) ราคา 1,995 บาท

ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสัตวแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจหาระดับโปรตีนในเลือด
ตรวจปัสสาวะ
** ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมสำหรับแมว (สำหรับ แมว 5 ปีขึ้นไป) ราคา 3,995 บาท

ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสัตวแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
ตรวจไวรัส ลิวคีเมีย และเอดส์แมวด้วยชุดทดสอบ
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจระดับโปรตีนในเลือด
ตรวจวัดระดับ เอนไซม์อะไมเลส (Amylase )
ตรวจวัดระดับ อิเลคโทรไลต์ในเลือด (โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม)
ตรวจวัดระดับ บิลลิรูบินในเลือด
ตรวจปัสสาวะ
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
* กรุณางดอาหารแมวของท่านก่อนทำการตรวจ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ต้องงดน้ำ

** ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ขอบคุณแหล่งที่มา  : thonglorpet.com


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : mydeedees.com

อาหารที่เหมาะสม (7 CARES)

อาหารที่เหมาะสม (7 CARES) การให้อาหารที่ถูกต้องในสัตว์เ […]

Read More

เราจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงกำลังตั้งท้อง…

เราจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงกำลังตั้งท้อง… ในกรณีท […]

Read More

FADING KITTEN SYNDROME คืออะไร

FADING KITTEN SYNDROME คืออะไร เมื่อมีเบบี๋แมวตัวน้อยๆล […]

Read More